Ceník mateřské školy – ostatní

 

Plná penze

Ubytování    232,- Kč
Stravování

   247,- Kč

Celkem: 

479,- Kč

– na každých 10 dětí  1 doprovod zdarma